Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo

*Učiteľka Hissatam vstúpila do triedy a prezrela si ich pohľadom. Jej oči boli naplné šťastím a láskou. Žiaci sa hneď upokojili, lebo sa báli, že bude taká ako bola jej pra pra babka mocná a neúprosná Hissatam, ktorá založila spoločne s ostatnými treomi čarodejníkmi túto školu.*"Tak začneme. Dnes sa budeme učiť históriu mágie. Doniesla som vám učebnice z ktorých sa budete učiť. Dúfam, že si ju budete vážiť a vrátite mi ju nepoškodenú. A chcem, aby ste vyložili na lavice cedulku na ktorej bude vaše meno, aby som vedela ako sa voláte. Dúfam, že si budeme rozumieť a nebrať ma ako by som bola už zosnulá spoluzakladateľka Hissatam." *Všetci zaraz vytiahli papiere z tašky a začali si robiť svoje cedulky. Každý bol tým zaujatý a tak si ani nevšimli, že sa ich profesorka zdvihla a položila im na lavice učebnice. Každú otvorila na strane kde budú čítať. Keď už boli všetky cedulky hotové tak preriekla:* "Takže teraz vám prečítam to učivo a dám vám z neho otázky. Súhlasíte?"* Všetci prikývli a tak začala:

"ZAČIATOK

Keď chceme nájsť odpoveď na otázku, čo je to mágia, musíme poznať pôvod samotného pojmu. Slovo mágia sa prvýkrát objavuje v antickom Grécku ako označenie vierovyznania a filozofie mágov, perzských a médskych kňazov zaroastrizmu. Slovo údajne pochádza z indoeurópskeho koreňa magh (v sanskrite mahat, v gréčtine megas, v latinčine magnus) spojeného s pojmom veľkosti. Niektorí bádatelia (napr. Eliáš) dávajú tento koreň do súvisu aj s množinou indoeurópskych slov označujúcich moc a možnosť (moc, možnosť, macht, mogen, a pod.)

DEJINY MÁGIE

Kdesi v hlbokom praveku, keď jediný styk so skrytými svetmi a ich obyvateľmi sprostredkúvali šamani, sa začali vyvíjať prvé primitívne filozofické systémy. Podľa modernej antropológie to bolo najprv uctievanie many, energie nachádzajúcej sa v bytostiach (najmä silných jedincoch) i neživých predmetoch. Prvé čarovné rituály boli pravdepodobne zamerané na zhromažďovanie a využívanie many. V tom istom čase vznikol aj pojem tabu, ktorý nevratne rozdelil ľudské aktivity na ezoterné a exoterné. Druhým štádiom bol animizmus, viera, že všetko vo vesmíre má dušu. Možno práve v tomto období sa prví šamani-mágovia pokúšali kontaktovať aj iné jemnohmotné bytosti, než predkov. Tu kdesi by sme preto mohli hľadať počiatok cesty, ktorá vyvrcholila vznikom evokačnej mágie. Animizmus tiež vniesol do našej kultúry holistický princíp. Ďalšia etapa vývoja ľudstva bola poznačená počiatkom náboženstva v podobe totemizmu a fetišizmu, ktoré mágiu obohatili o princíp analógie.

Po prehistorickej mágii prišla so vznikom písma mágia historická. Historický vývoj mágie možno rozdeliť na starovek (orientálny a antický), stredovek a novovek. Prvé významné kroky učinili kňazi a čarodejníci starovekého Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny a Ameriky. Využívali analógiu (typu krv čierneho býka podporuje rast vlasov, pretože nesie v sebe vlastnosti svojho nositeľa), a hoci je v týchto rituáloch zjavná snaha o vedomé a koncentrované pôsobenie, využívanie prírodných síl je ešte slepé, bez snahy kanalizovať účinok do jedného špecifikovaného smeru. Napriek tomu je táto evolučná fáza nesmierne významná. Starovekí čarodejníci sa zaoberali liečením, divináciou (veštením), výrobou amuletov i evokáciami. Vznikali prvé mystériá a tajné spoločnosti, ktorých výskum bol už systematickejší . Boli to práve starovekí mágovia, kto definoval termín pravé meno a začal deliť mágiu na čiernu a bielu.

A toto sú tie slúbené otázky:" * Pousmiala sa a vtom zazvonilo. Všetci sa na znak pozdravu postavili a ona odišla z triedy.*

Domáca úloha:

1. Povedz čo je to mágia a kde sa prvý krát objavila?

2. Ako rozdelili mágiu, keď vznikol pojem tabu?

3. Čo to bol anizmus?

4. Čo definovali starovekí mágovia a ako rozdelili mágiu?

Vypracuj a pošli od 1.6.2007- 30.6.2007